Collector Showroom Working Hours during Public Holidays

Dear Customers, 
The Collector Showrooms in Arkhangelsk, Volgograd, Voronezh, Vladivostok, Yekaterinburg, Izhevsk, Irkutsk, Kazan, Kaliningrad, Krasnodar, Krasnoyarsk, Kursk, Moscow, Murmansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Omsk, Perm, Rostov-on-Don, Saint Petersburg, Samara, Saratov, Sevastopol, Sochi, Stavropol, Tyumen, Ulyanovsk, Ufa, Khabarovsk, Chelyabinsk, Yaroslavl will be working:

31 December 2017, from 1 to 8 January 2018 - closed for public holidays;
From 9 January 2018 onward - normal working hours.

The Collector Showroom in Saransk will be during the public holidays:
31 December 2017 - from 10:00 to 20:00;
1 January 2018 - closed for public holidays;
From 2 to 8 January 2018 - from 10:00 to 22:00;
From 9 January 2018 onward - normal working hours.
 

« back